De avonturen van Wullem: buitenspeeldag (woensdag 14 juni a.s: 13u-16u)

Wullem tuurt over De Baandert. Hij glundert en straalt aan alle kanten. Binnenkort is het feest. Trots rekt hij zich uit en trekt zijn schone jas recht. Afgelopen week hebben zijn grote vrienden uit De Baandert hem een grote schoonmaakbeurt gegeven. En net op tijd want iedereen weet dat binnenkort de belangrijkste dag van het jaar er aankomt: de straatspeeldag! Dan komen alle kinderen bij Wullem spelen. Niet alleen uit De Baandert, maar ook uit de wijken eromheen.

Kruispuntgesprek op donderdagmiddag 1 juni 2017 met als thema 'Een ander doet het niet voor je!?'

Het Kruispunt Vrangendael

Was vroeger alles beter?

De deelnemers aan het gesprek zijn daar snel uit. Nee natuurlijk. 

Niemand verlangt terug naar het vaak enge keurslijf waarin met “vroeger” leefde. Veel meer kansen nu, voor iedereen, maar vooral voor meisjes en vrouwen. Hoewel, ook tegenwoordig slaan de kansen vaak de mensen aan de onderkant nog over.

Het BOSSpark leeft weer

Na een roerige periode is er hard gewerkt aan het verkrijgen van een positief imago van het BOSSpark dat uiteindelijk resulteerde in een druk bezochte bijeenkomst voor omwonenden op dinsdag 21 maart 2017.

Tijdens deze bijeenkomst werd de stand van zaken van het BOSSpark aangegeven en werden de kansen en bedreigingen van het BOSSpark door de deelnemers in kaart gebracht. Wethouders Leon Geilen en Astrid Verblakt waren erg enthousiast over de grote opkomst van deze avond.

Kennis van acquisitie gezocht

Wie zoeken we precies?

Iemand met expertise op het gebied van acquisitie van advertenties en die zich wil inzetten als vrijwilliger. Natuurlijk bepaalt hij/zij zelf hoeveel tijd hieraan kan worden besteed. Hij/zij gaat de ondernemers m.n. in Sittard-Oost benaderen en enthousiasmeert om advertenties in het wijkblad te (blijven) plaatsen.

Enthousiast en geïnteresseerd?

CV de Klumpkes organiseert maandelijks kienen in De Baandert

Elke eerste maandag van de maand (behalve in augustus) organiseert CV de Klumpkes een kienavond. Mocht de eerste maandag van de maand een feestdag zijn, dan is er op die dag géén kienen, maar wordt opgeschoven naar de tweede maandag van de maand.

De komende kienmaandagavonden voor dit jaar zijn: 1 mei, 12 juni, 3 juli en 4 september. U komt toch ook!?

Waar?

Gemeenschapshuis De Baandert, Frans Erensstraat 12 in Sittard

Hoe laat?