Het BOSSpark leeft weer

Na een roerige periode is er hard gewerkt aan het verkrijgen van een positief imago van het BOSSpark dat uiteindelijk resulteerde in een druk bezochte bijeenkomst voor omwonenden op dinsdag 21 maart 2017.

Tijdens deze bijeenkomst werd de stand van zaken van het BOSSpark aangegeven en werden de kansen en bedreigingen van het BOSSpark door de deelnemers in kaart gebracht. Wethouders Leon Geilen en Astrid Verblakt waren erg enthousiast over de grote opkomst van deze avond.

Kennis van acquisitie gezocht

Wie zoeken we precies?

Iemand met expertise op het gebied van acquisitie van advertenties en die zich wil inzetten als vrijwilliger. Natuurlijk bepaalt hij/zij zelf hoeveel tijd hieraan kan worden besteed. Hij/zij gaat de ondernemers m.n. in Sittard-Oost benaderen en enthousiasmeert om advertenties in het wijkblad te (blijven) plaatsen.

Enthousiast en geïnteresseerd?

CV de Klumpkes organiseert maandelijks kienen in De Baandert

Elke eerste maandag van de maand (behalve in augustus) organiseert CV de Klumpkes een kienavond. Mocht de eerste maandag van de maand een feestdag zijn, dan is er op die dag géén kienen, maar wordt opgeschoven naar de tweede maandag van de maand.

De komende kienmaandagavonden voor dit jaar zijn: 1 mei, 12 juni, 3 juli en 4 september. U komt toch ook!?

Waar?

Gemeenschapshuis De Baandert, Frans Erensstraat 12 in Sittard

Hoe laat?

Uitnodiging bijeenkomst BOSSpark: dinsdag 21 maart a.s. in De Oase

Geachte buurtbewoner,

Bij dezen nodigen wij u namens de actieve vrijwilligers van het BOSSpark/BOSShuis en de gemeente Sittard-Geleen van harte uit voor het bijwonen van een informatieavond over het BOSSpark.

Deze avond zal op dinsdag 21 maart 2017 gehouden worden in gemeenschapshuis De Oase aan de Bachstraat in Sittard. De bijeenkomst start om 19.30u en zal uiterlijk tot 21.00u duren.

Graag geven wij u dan uitleg over de activiteiten die gehouden worden op het BOSSpark.

Persbericht jubileum Jeugfanfaar Zitterd

De jeugd heeft de toekomst. De jeugd ís de toekomst. Onder dat motte hebben de Sittardse fanfares  St. Jan (Leyenbroek), St. Barbara (Sanderbout) en St. Caecilia (Broeksittard) in 2007 een opleidingsorkest opgericht onder de naam Jeugfanfaar Zitterd. Inmiddels is de Jeugfanfaar Zitterd uitgegroeid tot een opleidingsorkerst waarbij jong en oud worden voorbereid op het spelen binnen één van de fanfares.

De Jeugfanfaar Zitterd staat sinds de oprichting onder leiding van dirigent Paul Erens

Paaseieren rapen in Vrangendael

Het bestuur van het wijkplatform Vrangendael wilt voor de kleine kinderen in onze wijk het paaseieren rapen organiseren. Zoals u weet was dat één van onze hoogtepunten in onze eigen jeugd. Een traditie die we graag willen behouden voor onze (klein)kinderen.

Wanneer?
Zondag 16 april 2017 van 10.00u tot 12.00u

Waar?
Zalencentrum De Oase, Bachstraat

Wie?
Kinderen tot 10 jaar

Eigen bijdrage
€ 2,50 per kind

De avonturen van Wullem: carnaval

Wullem tuurt over De Baandert. Er komen kinderen bij hem spelen, maar hij herkent ze niet. Wullem kijkt nog eens goed en ziet dan dat het zijn vrienden Job en Lotte zijn. Maar wat zien ze er raar uit! 

Lotte heeft een lange blauwe jurk aan met een witte sleep achter haar rug. Haar vlecht danst met haar mee. ‘Kijk Wullem’, roept ze, ‘ Ik ben een prinses.’. ‘Ik ben prinses Elsa.’. Lotte straalt helemaal en ze maakt een diepe buiging voor haar grote vriend. Wullem begrijpt er niets van, maar hij vindt wel dat Lotte er heel erg mooi uit ziet.