Het Sociaal Overleg Sittard-Geleen zoekt!!!

Logo Sociaal Overleg Sittard-Geleen

Het Sociaal Overleg Sittard-Geleen is een Stichting die staat voor collectieve belangenbehartiging. Deze richt zich op mensen die door omstandigheden gedwongen een beroep moeten doen op een uitkering of andere sociale voorzieningen.

Het Sociaal Overleg is tevens één van de adviesraden voor het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van o.a:

  • participatiewet;
  • uitkeringen;
  • laaggeletterdheid;
  • (kinder) armoedebeleid.

 

Het Sociaal Overleg bestaat uit personen die een uitkering cq. uitkering ontvangen hebben en personen uit relevante maatschappelijke organisaties zoals vakbonden en geloofsgemeenschappen. Daarnaast heeft het Sociaal Overleg een eigen kantoor gelegen aan de Engelenkampstraat nummer 25.

Wij zijn op dit moment op zoek naar mensen die een positieve bijdrage kunnen leveren voor onze raad. Wij denken hierbij aan mensen die een bijstandsuitkering ontvangen of ontvangen hebben, betrokken zijn en/of in staat zijn contact te leggen en te onderhouden met de achterban.

 

Bent u de persoon die we zoeken?

Neem dan contact op met Wil Heffels, tel. 046 451 26 35, e-mail info@sociaal-overleg.nl of stichting-so@hetnet.nl, website www.sociaal-overleg.nl.