Rectificatie artikel Doorkijk editie #10: 'Van het gas af betekent nu: gas erop'

Van het gas af

Door de inkorting o.l.v. de redactie van het artikel in editie #10 met titel 'Van het gas af betekent nu: gas erop' zijn er  helaas onjuistheden ontstaan, waardoor onnodig verwarring, onduidelijkheden en vragen zijn ontstaan. Daarom publiceren we hieronder het volledige - niet-ingekorte - artikel om de juiste context te scheppen.

 

Van het gas af betekent nu: gas erop

In het kader van “In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn”, is voor menig persoon hetzelfde als “De ver van mijn bed show”. Je zou bijna denken, dat komt wel. Ik zal het wel horen van de gemeente wat die gaan doen. Welnu, de tijd van achterover zitten en wachten op wat gaat komen, hebben we gehad. We zullen hier voor onze eigen kinderen, maar ook de bewoners uit Groningen zelf de handen uit de mouwen moeten steken. Nu hoor ik nog menig persoon denken, ja, ja, en wie gaat dat betalen? Ze kunnen mij toch niet dwingen om geld dat ik niet heb, uit te geven?

Allemaal waarheden. Dit artikel is dan ook zeker niet bedoeld om u af te schrikken of een boos gevoel eraan over te laten houden. Dit artikel gaat er juist om te kijken wanneer zal ik wel iets gaan merken? En hoe liggen de kansen voor mij in Sittard-Oost?

Dat we op een andere manier ons huis moeten verwarmen, zal niet ver van ons af liggen. In sommige wijken - waarbij de ene wijk meer vooruitloopt op de andere - worden de daken langzaam bedekt met zonnepanelen. En dat is goed; iedereen kan op de achterkant van een luciferdoosje uitrekenen dat dit op (korte) termijn loont. Het “bij-effect” van het leggen van deze panelen is ook dat wordt nagedacht over ons eigen verbruik. Want, zeg nu eens zelf, weten wij in huis hoeveel kWh de diepvriezer of een wasdroger op jaarbasis nodig heeft? Laten we daar eens mee beginnen en dat vergelijken met de buren, of een apparaat met een A++-etiket.

Het is dan ook niet nodig het hele dak vol te leggen, maar bij het leggen van zonnepanelen snijdt het mes aan twee kanten. Een zuinig apparaat houdt in dat we ook niet alle KWh nodig hebben.

Trekken we deze trend nu eens door in onze woning, want als deze Doorkijk bij u op de mat valt, vinden we het heel normaal dat de CV-ketel brandt. Niemand heeft (net als vroeger) in de gaten hoe automatisch het allemaal gaat.

Laten we de kreet van de regering maar eens tot ons doordringen: in 2050 de energievoorziening bijna CO2-neutraal. Dan moet er wel iets meer gebeuren, immers uw vertrouwde CV-ketel zal tegen die tijd mogelijk waardeloos geworden zijn. Het douchen onder warm water, met gas verwarmd, is dan verleden tijd. Wat houdt dit voor de waarde voor uw woning in? Immers geen verwarming en nauwelijks warm water maakt uw woning een stuk minder waard. En zeg nu zelf, dacht u in 1990 (30 jaar geleden) dat uw woning op de dag van vandaag gesloopt zou zijn? Nee toch? Dan is het waarschijnlijk wel zo dat u in de komende tijd (lees 30 jaar) aanpassingen moet gaan doen in uw woning. Aanpassingen - hoe klein dan ook - die kosten geld. Waarschijnlijk veel geld, want bij velen ontbreekt goede isolatie en hebben we nog radiatoren in alle ruimtes, etc.

Hoog tijd om te bekijken welke alternatieven voor handen zijn. De gemeente doet dit ook en helpt u daarbij. Iets verderop treft u een kaart aan waar de gemeente de potentie ziet om u aan te sluiten op het groene net: het warmwaternet. U heeft hierin bijna geen keus. Plannen zijn al in een vergevorderd stadium om te kijken of de kosten verlaagd kunnen worden d.m.v. subsidie van het rijk, maar dat houdt ook in dat het gas verdwijnt. U hoeft dan nog geen warm water te nemen, maar dan moet u wel besluiten hoe u de woning wel gaat verwarmen. Een mogelijk duurdere eigen investering dus.

De mensen van zo’n warmwaternet voor de deur hebben eigenlijk niet zoveel keus. Dat voelt mogelijk niet lekker. Maar bedenk dan wel dat u op termijn mogelijk de minste kosten maakt. Want mensen die niet aangesloten kunnen worden, zullen zelf met een alternatief moeten komen voor het verdwijnen van het gas. Voor deze mensen is het zaak zich goed te bedenken wat ze willen. Immers, je kunt besluiten zelfstandig een alternatief te nemen. De kosten kunnen dan al snel oplopen tot € 20.000 en zelfs € 25.000 per woning.

Vervolgens is een tweede alternatief mogelijk: “Mensen pak u samen en maak een plan.”. Dit is precies waar Burgerkracht Sittard-Oost u wil stimuleren om uit de stoel te komen.

 Buurkracht

Je hoeft geen installateur te zijn om met uw buren de handen ineen te slaan. Buurkracht is bijvoorbeeld zo’n stichting betaald door Enexis die u op weg kan helpen als u met een groep mensen om de tafel gaat zitten. Dit kan uitlopen voor het plaatsen van zonnepanelen tot en met het totale pakket waarbij je na het uitvoeren van het traject de gasaansluiting kunt afzeggen.

Uit diverse rapportages blijkt dat de markt op het gebied van alternatieven nog volop in ontwikkeling is. Geloof niet direct dat iedere installateur pasklare oplossingen heeft. Hier is maatwerk nodig en dit kunt u rustig bespreken met uw buren, want waarschijnlijk stammen de huizen uit dezelfde periode en zijn ze dus min of meer gelijkwaardig.

Overhoven, De Baandert, plattegrond

Hierboven treft u een kaartje aan van de gemeente waar zij nu van denkt dat in de toekomst een warmwaternet uitkomst kan bieden. Zoals u zelf ziet in het dondergrijze vlak, wordt slechts een klein deel van onze wijken aangesloten: Overhoven en een beetje van De Baandert. Overige wijken waar de Doorkijk in de bus komt, moet op een ander alternatief insteken. U mogelijk dus ook! De gemeente beschikt over een kaart van Sittard-Geleen en Bron; dit is slechts een stukje voor Sittard-Oost.

Mocht u nu meer informatie nodig hebben, meld u dan bij Burgerkracht Sittard-Oost, e-mail: burgerkrachtsittardoost@gmail.com  Bij voldoende interesse zullen we een avond organiseren waarbij u kunt worden geïnformeerd wat in onze wijk wel en niet mogelijk is. Ook de gemeente heeft behoefte om u op wijkniveau hierover te informeren. Vandaar ook deze informatie.

Pieter Kerremans, secretaris Stichting Burgerkracht Sittard-Oost