Minisymposium 21 februari a.s: 'Aan de slag met een uitkering: mogelijkheden en aandachtspunten'

Minisymposium Symposium Zelfregietool

Op 21 februari a.s. verzorgen de gemeente Sittard-Geleen en het UWV workshops

Het is de kans om anoniem vragen te stellen voor mensen die wonend zijn in de gemeente Sittard-Geleen en een uitkering ontvangen vanuit de ziektewet, de WIA/WAO, Wajong of Bijstand.

Meer informatie op https://zelfregietool.nl/symposium/ en via Sandra Kervel, coördinator Zelfregienetwerk Sittard Geleen, gsm 06 30 96 25 21. E-mail: sittard.geleen.zelfregietool@gmail.com.

Aanmelden: vóór 11 februari 2019